logo

LPG / Ulusal Stok Yükümlülük Listesi yayınlandı

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Daire Başkanlığı tarafından hesaplanan “1 Nisan 2018 / 31 Mart 2019 Dönemleri Ulusal Stok Yükümlülük Listesi” yayınlandı.

 

13.12.2017 tarih ve 30269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar”ın 4. maddesinin ikinci fıkrası ”Birinci fıkrada belirtilen usulle hesaplanan stok miktarları, stok tutulması gereken dönem başlamadan önce Kurum internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen stok miktarına ilişkin itirazlar bir hafta içerisinde Kuruma bildirilir. Söz konusu itirazlar değerlendirildikten sonra nihai stok miktarları kesinleşir ve Kurum internet sitesinde ilan edilir. Birinci fıkra ve bu fıkra kapsamındaki iş ve işlemler LPG Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.” hükmünü amirdir.

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ”Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun”un 65 inci maddesinde “2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. Dağıtıcılar, 5015 sayılı Kanun gereği ulusal Petrol stok mükellefiyeti kapsamında stok yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Ancak bu yükümlülük, stok hesaplamasına esas alınan dönemde yurt içi pazar payı yüzde ikinin altında olan sıvılaştırılmış Petrol Gazları dağıtıcı lisan sahipleri bakımından oluşmaz.” hükmünü amirdir.

Bu hükümler gereğince Daire Başkanlığımız tarafından hesaplanan “1 Nisan 2018 -31 Mart 2019 Dönemi Ulusal Stok Yükümlülük Listesi” aşağıda yer almaktadır.

 

LPG Piyasasında 1 Nisan 2018 -31 Mart 2019 Dönemi Ulusal Stok Yükümlülük Listesi

LPG Dağıtıcı Lisansı Sahibinin Unvanı

Tutması Gereken Stok Miktarı (ton)

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ

68.750

İPRAGAZ ANONİM ŞİRKETİ

26.855

PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ

23.274

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

22.344

MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

21.177

BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ

13.493

AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

8.002

TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ

6.646

AKPET GAZ ANONİM ŞİRKETİ

5.667

Etiketler: » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ